De wil

Om in het innerlijk leven en in het apostolaat verder te komen hoef je geen gevoelige devotie te hebben, maar wel een vastberaden en edelmoedige instelling van de wil ten opzichte van wat God vraagt.

Zonder de Heer kun je geen stap zetten die veilig is. - De zekerheid dat je zijn hulp nodig hebt zal je ertoe brengen dat je je meer met Hem zult verenigen, in een vast, volhardend vertrouwen dat doortrokken is van blijdschap en vrede - ook al wordt de weg zwaar en steil.

Kijk eens naar het grote verschil tussen een natuurlijke en een bovennatuurlijke manier van werken. De eerste heeft een goed begin, maar daarna verslapt de zaak. De tweede heeft eveneens een goed begin, maar daarna wordt er moeite gedaan om er nog beter mee verder te gaan.

Het is niet verkeerd je goed te gedragen uit edele menselijke motieven. - Maar - wat een verschil als bovennatuurlijke motieven - het bevel voeren!

Toen hij zag hoe vrolijk ze hun zware werk deden, vroeg die bewuste vriend: Doen ze al dat werk uit enthousiasme? - En blij en opgeruimd antwoordden ze hem: “Uit enthousiasme? - Dat zou niet zo best zijn!”. Per Dominum Nostrum Jesum Christum!, - door onze Heer Jezus Christus, die voortdurend op ons wacht.

Het is nodig voor de wereld dat we de slapenden wakker maken, de bangerikken aanmoedigen, de stuurlozen richting geven. In één woord, dat we ze in de gelederen van Christus opnemen, zodat ze hun krachten niet verspillen.

Misschien kun jij ook je voordeel doen met die bovennatuurlijke handigheid - een fijngevoelige uiting van vrij gewilde liefde, die een God toegedane ziel toepaste als hij voor moeilijke opgaven kwam te staan. Hij zei dan namelijk bij zichzelf: “Het wordt tijd dat je echt eens iets gaat doen dat de moeite waard is”.

Wat voor een soort christelijke volmaaktheid wil je bereiken als je altijd maar doet waar je zin in hebt, - wat je leuk vindt -! Het is logisch dat alle gebreken die je niet bestrijdt, steeds slechte werken zullen voortbrengen. En je wil, die je niet in volhardende strijd hebt leren beheersen, zal nergens goed voor zijn als je in een moeilijke situatie terecht komt.

Een façade van energie en wilskracht. - Maar wat een slapheid en willoosheid van binnen!

Maak je er sterk voor dat je deugden geen camouflage worden, maar gewoonten die bepalend zijn voor je karakter.

“Ik ken mannen en vrouwen die niet eens de fut hebben om hulp te vragen”, zeg je verdrietig en met een zekere teleurstelling. - Ga niet aan ze voorbij; je wil om jezelf en hen te redden is misschien wel het beginpunt van hun bekering. Bovendien, als je even je verstand gebruikt, moet je beseffen dat er ook naar jou een hand werd uitgestoken.

Slappe mensen, die zich beklagen over talloze belachelijke kleinigheden, kunnen zich in kleine dagelijkse dingen niet voor Jezus opofferen - en helemaal niet voor anderen.

Wat een schande als jij - hard en veeleisend voor anderen - zo'n gebrek aan flinkheid zou hebben in je dagelijkse doen en laten!

Je lijdt er erg onder dat je er niet tegen op kunt. Je zou meer willen doen en met meer resultaat, maar dikwijls ga je volkomen overhaast te werk, of durf je gewoon niet.

Contra spem, in spem!, - leef in sterke hoop, tegen elke hoop in. Steun op die vaste rots die je zal redden en naar voren stuwen. Het is een goddelijke deugd, iets prachtigs, die je moed zal geven om vooruit te gaan, zonder dat je bang hoeft te zijn dat je te ver gaat, en die ervoor zorgt dat je niet blijft steken.

Kijk me niet zo aan! Ja, je hoop koesteren betekent, dat je je wil sterker maakt.

Als je bij je gewone dagelijkse werk voelt dat je wil zwakker aan het worden is, moet je hier nog eens aan denken: “De studie, de arbeid, is een essentieel onderdeel van mijn weg. Een slechte naam in mijn beroep, als gevolg van luiheid, zou mijn activiteit als christen teniet doen of onmogelijk maken. Ik heb,volgens Gods wil, de invloed van mijn beroepsprestige nodig om anderen aan te trekken en te kunnen helpen.”

Twijfel er niet aan: als je je taak laat schieten, onttrek je jezelf, en anderen, aan Gods plannen!

Je werd bang van de weg van de kinderen Gods omdat ze er uit naam van de Heer op aandrongen, dat je je plichten zou vervullen, jezelf zou wegcijferen, uit je ivoren toren zou komen. Je zocht uitvluchten, en ik moet je eerlijk zeggen dat ik niet verbaasd ben over die last waar je onder gebukt gaat: een geheel van complexen en gedachtenkronkels, preutsheid en scrupules, waardoor je een nutteloos mens wordt.

Je moet niet boos worden als ik je zeg dat je nog minder karakter hebt getoond en dat je je gedroeg of je nog slechter was, nog minder waard, dan verdorven lieden die zonder meer brutaal het kwaad propageren.

Surge et ambula!, - sta op en wandel, neem een besluit! Je kunt je nog bevrijden van die noodlottige ballast, als je met Gods genade luistert naar wat Hij vraagt en vooral als je daaraan volledig en van ganser harte gehoor geeft!

Het is goed dat je ziel door dat ongeduld wordt verteerd. - Maar heb geen haast. God wil, rekent erop, dat je je ernstig voorbereidt in de maanden of jaren die je daarvoor nodig hebt. - Die keizer had geen ongelijk, die zei: “De tijd en ik vormen een koppel tegenover de anderen”.

Een rechtschapen man gaf de volgende typering van jaloezie of afgunst: “Ze moeten wel erg veel kwade wil hebben als ze zulk helder water troebel kunnen maken”.

Je vraagt of je je mond moet houden en het maar moet laten passeren - Bij een onrechtvaardige aanval op een rechtvaardige wet, nee!

Je krijgt er elke dag méér zin in - Dat is te merken aan het zelfvertrouwen en de zekerheid in je optreden die je hebt gekregen door het besef dat je voor Christus werkt.

De heilige Schrift heeft het al verkondigd: vir fidelis, multum laudabitur, - een trouw man verdient de lof van allen.

Nooit heb je je vrijer gevoeld dan nu, nu je vrijheid is doortrokken met liefde en onthechting, zekerheid en ongewisheid: omdat je in niets meer op jezelf vertrouwt en in alles op God.

Heb je wel eens gezien hoe het water in een stuwmeer wordt opgeslagen voor tijden van droogte? - Op dezelfde manier moet je in jezelf blijdschap, heldere inzichten en het licht dat de Heer je geeft opslaan, om het evenwichtige karakter te krijgen dat je in tijden van moeilijkheden nodig zult hebben.

Als de eerste oplaaiende vlammen van enthousiasme uitdoven, wordt het moeilijk in het donker vooruit te komen. - Maar die manier van verder komen, die moeite kost, is de degelijkste. En als je het het minst verwacht, zal de duisternis weer ophouden en komen het enthousiasme en het vuur terug. Zet door!

God wil dat wij die zijn kinderen zijn, een aanvallende macht vormen! - We mogen niet blijven afwachten. Het is onze plicht om te strijden, waar we ook zijn, als een leger in slagorde.

Het is niet de bedoeling dat je je verplichtingen gejaagd afwerkt, maar wel dat je ze tot een eind brengt zonder te pauzeren, in Gods tempo.

Je bent gemakkelijk in de omgang met anderen, een intelligente gesprekspartner - Toch ben je erg apathisch. - “Als niemand naar me toekomt”, is je verweer.

Ik zal precies zeggen wat ik vind: als je niet verandert en degenen die op je zitten te wachten niet gaat opzoeken, zul je nooit een doeltreffende apostel kunnen zijn.

Drie heel belangrijke punten om de zielen tot de Heer te brengen: dat je jezelf vergeet en alleen maar aan de eer van je Vader, God, denkt; dat je als een kind je eigen wil neerlegt bij de Wil van de Hemel, zoals Jezus je heeft geleerd; dat je gehoorzaam het licht van de Heilige Geest volgt.

Drie dagen en nachten zoekt Maria haar Zoon, die zoek is.Ik hoop dat jij en ik kunnen zeggen dat onze wil om Jezus te vinden ook geen rust kent.

Verwijzingen naar de H. Schrift
Verwijzingen naar de H. Schrift
Verwijzingen naar de H. Schrift
Verwijzingen naar de H. Schrift
Dit hoofdstuk in een andere taal