Lichtzinnigheid

Als je je duidelijk de ellende van deze wereld voor ogen stelt en daar tegenover de rijkdommen van een leven met Christus, kun je naar mijn mening maar één woord vinden om de weg die de mensen kiezen mee aan te duiden: het is ronduit dwaasheid, dwaasheid en nog eens dwaasheid.

Het is nog niet eens zo erg dat de meesten van ons op een dwaalspoor zitten, er is iets veel ergers met ons aan de hand: we zijn gewoon ontzettend dom.

Het is jammer dat je niet verborgen wil zijn als een steen in de fundering, die het gebouw draagt. Maar dat je een steen wordt waar anderen over struikelen : dat vind ik inslecht!

Neem geen aanstoot aan slechte christenen die wel druk in de weer zijn, maar niet praktizeren. De Heer - schrijft de Apostel - “zal iedereen loon naar werken geven”: jou naar jouw werk en mij naar het mijne.

Als jij en ik besluiten dat wij ons best zullen doen, zijn er meteen al weer twee schooiers minder op de wereld.

Zolang je niet tegen je lichtzinnigheid vecht, lijkt je brein op een uitdragerij: daar is niets anders te vinden dan utopieën, illusies en oude rommel.

Als je die dosis onbeschaamdheid die je hebt, vanuit een bovennatuurlijke zingeving zou gebruiken, zou je er heel wat profijt van kunnen hebben om een geweldig christen te worden - Maar zoals je die nu gebruikt, ben je niet meer dan een grote onbeschaamderik.

Je neemt alles zo makkelijk op, dat het me aan die oude anekdote doet denken: “Er komt een leeuw aan!”, wordt er geroepen. En het antwoord van de onnozele natuurliefhebber: “Maar ik vang alleen maar vlinders!”

Een vreselijk iemand: de onwetende die tegelijk ook een onvermoeibare werker is.

Blijf je beijveren om jezelf beter te vormen, al val je om van ouderdom.

Het excuus van de lichtzinnige en egoïstische mens: “Ik houd er niet van om me aan wat dan ook te binden”.

Je wilt noch het een - het kwade - noch het ander - het goede - Zo hink je op twee benen en behalve dat je op de verkeerde weg bent, blijft je leven vol leegte.

In medio virtus - De deugd ligt in het midden, aldus het wijze gezegde dat wil aangeven dat we ons verre moeten houden van extremiteiten. - Maar bega niet de vergissing die raad te gebruiken als eufemisme om er je gemakzucht, je sluwheid, je lauwheid, je zorgeloosheid, je gebrek aan idealen, je middelmatigheid achter te verbergen.

Overweeg deze woorden van de heilige Schrift eens: “Waart gij maar koud of heet! Omdat gij lauw zijt en noch heet noch koud, daarom zal Ik u uitbraken uit mijn mond.”

Je dringt nooit door tot de kern van de zaak. Altijd blijf je steken in het bijkomstige! Laat ik het je nog eens zeggen met woorden van de heilige Schrift: je gedrag is niet veel anders dan - in de wind praten!

Doe niet zoals degenen die, als ze een preek horen, het gezegde niet op zichzelf toepassen, maar menen: “Dat slaat precies op die-en-die!”

Sommigen denken wel eens dat er geen kwade bedoeling zit achter laster. Laster is de veronderstelling - zeggen ze - die door onwetenden wordt gebruikt om datgene wat ze niet kennen of begrijpen, te verklaren om op die manier voor goed geïnformeerd te kunnen doorgaan.

Maar dan is het een dubbel kwaad: onwetendheid èn leugen.

Praat niet zo onverantwoordelijk - Begrijp je niet dat zodra jij de eerste steen hebt gegooid, anderen - anoniem - een hele steniging zullen beginnen?

Ben jij het zelf die die sfeer van ontevredenheid in je omgeving schept? - Neem me dan niet kwalijk dat ik zeg, dat je niet alleen slecht bent, maar ook - dom.

Het is een zielig genoegen als je bij een ongeluk of fout kunt zeggen: “Dat had ik al zien aankomen”.

Dat zou betekenen dat de narigheid van een ander je niets kon schelen: want als het in je macht had gelegen, had je er iets aan moeten doen.

Er zijn heel wat manieren om verwarring te stichten - Je kunt dat bijvoorbeeld doen door een uitzondering voor te stellen als de regel.

Je zegt dat je katholiek bent - Daarom vind ik het erg om te constateren dat je overtuiging niet zó sterk is, dat je een katholicisme van de daad beoefent, continu en zonder enig voorbehoud.

Als het niet zo pijnlijk was zou het lachwekkend zijn, die naïviteit waarmee je - uit lichtzinnigheid, onwetendheid of een minderwaardigheidscomplex - de meest klinkklare nonsens slikt.

Mensen die dwaas zijn, gewetenloos, of schijnheilig, gaan ervan uit, dat anderen zijn zoals zijzelf - En het ergste is dat ze hen behandelen alsof ze het inderdaad ook zijn.

Een slechte zaak zou het zijn als je jouw tijd verknoeit, die niet van jou is maar van God en voor zijn eer. Maar als je bovendien nog zorgt dat anderen hun tijd verknoeien, schaad je enerzijds je eigen aanzien en fraudeer je anderzijds met de eer die God toekomt.

Je mist de rijpheid en de ingetogenheid die horen bij iemand die door het leven gaat met de zekerheid van een ideaal, een bestemming. - Bid tot de heilige Maagd, dat zij je leert hoe je God van ganser harte moet loven, zonder je door wie of wat dan ook te laten afleiden.

Verwijzingen naar de H. Schrift
Verwijzingen naar de H. Schrift
Dit hoofdstuk in een andere taal