147

Искаш създанията за себе си ли? — Грешиш — създанията са за Бога; или по-точно — за теб, но заради Бога.

Предмети
Този параграф на друг език