152

Не предчувстваш ли, че ако откликнеш на тази невероятна благодат, която изисква от теб пълно отричане от създанията, ще имаш повече мир, повече единение с Бога? — За да зарадваш Бога, бори се в Негово име! Но укрепи своята надежда!

Предмети
Този параграф на друг език