164

Какво става с това твое сърце? — Не се тревожи! Светците също са били обикновени хора като теб и мен и също са изпитвали тези „естествени“ наклонности. Ако те не бяха изпитали това, тяхната „свръхестествена“ реакция — за да опазят сърцето, душата и тялото си за Бога, вместо да ги отдадат на едно човешко създание — би била една незначителна заслуга.

Ето защо си мисля, че щом веднъж пътят се е открил пред теб, колкото и слабо да е сърцето, това никак не може да спре решителната и дълбоко обикнала Бога душа.

Този параграф на друг език