167

Ах, ако бях скъсал още в самото начало.“ — Дано никога не се налага да повториш тази закъсняла фраза.

Предмети
Този параграф на друг език