153

Хайде, обърни се към Него и Го попитай с непосредствеността на дете: „Какво ли си приготвил за мен, щом искаш това от мен?“.

Предмети
Този параграф на друг език