146

Приличаш на понесъл сърцето си в ръка човек, който го предлага като някаква стока на всеки срещнат: „Продавам сърце! Продавам сърце!“. — И само ако никой не го купи, чак тогава ще го дадеш на Бога.

Как мислиш, светците така ли са постъпвали?

Предмети
Този параграф на друг език