148

Защо се навеждаш да пиеш от нечистите локви на светските утехи, когато можеш да утолиш твоята жажда с водите, които дават Живот вечен?

Препратки към Светото писание
Този параграф на друг език