151

Колко трудно е да се отречеш от създанията! Ах, ако можеше единствената ми обвързаност със света да са трите кръстни гвоздея, а единственото чувство в плътта — Кръстът!

Предмети
Този параграф на друг език