156

Ти не искаш да се подчиниш на Божията воля, но за сметка на това се приспособяваш към волята на всяка твар.

Предмети
Този параграф на друг език