169

Страданието те съсипва, защото го приемаш със страх. — Приеми го със смелост, с християнски дух и ще започнеш да го цениш като съкровище!

Този параграф на друг език