157

Не променяй реда на нещата: щом Самият Бог се дарява на теб, защо е тази привързаност към създанията?

Предмети
Този параграф на друг език