165

Ти…, който си се унизил да вършиш толкова падения, увлечен от една краткотрайна земна любов, мислиш ли, че обичаш действително Христос, щом не можеш да понесеш — за Него — онова унижение?

Този параграф на друг език