171

Заради Бог, Който е Самата Обич, си заслужава да се отречеш от всяка друга обич.

Предмети
Този параграф на друг език