154

Страх те е да не станеш равнодушен и отчужден спрямо другите. Толкова много ти се иска да се отречеш от създанията! — Не се тревожи! Ако си Христов — изцяло Христов — ще имаш за всички огъня, светлината и топлината на Христос.

Предмети
Този параграф на друг език