155

Христос не се задоволява да бъде твой „съдружник“. Той иска всичко.

Този параграф на друг език