302

Твоето Разпятие. — Като християнин ти би трябвало да носиш винаги със себе си своето Разпятие: да го поставяш на работната си маса; да го целуваш преди да си легнеш и когато ставаш. И когато бедното ти тяло започне да се бунтува срещу душата, тогава също го целувай.

Предмети
Този параграф на друг език