318

За теб като спортист колко е вярно това, което казва апостолът: „Nescitis quod iiqui in stadio currunt omnes quidem currunt, sed unus accipit bravium? Sic currite ut comprehendatis!“ — „Не знаете ли, че от тези, които бягат на стадиона, само един печели наградата, въпреки че всички бягат? Бягайте така, че да я спечелите!“.

Препратки към Светото писание
Този параграф на друг език