308

Пишеш ми: „Моята радост и моят мир! Без мир никога не ще имам истинска радост. А мирът какво е? Нещо, тясно свързано с войната: мирът е следствие от победата. Следователно той изисква от мен една непрекъсната борба. Без борба не е възможно да имам мир“.

Този параграф на друг език