322

Вярно е, че винаги наричам нашата Дарохранителница „Витания“… — Стани най-близък приятел с Учителя — като Лазар, Марта и Мария! — Тогава изобщо няма да ме питаш защо я наричам така.

Този параграф на друг език