303

Не се страхувай да се обръщаш към нашия Господ с Неговото име — Исус — и да Му казваш, че Го обичаш.

Предмети
Този параграф на друг език