321

Апостолска душо, приятелството, което ти засвидетелства Исус; фактът, че от толкова години чувстваш Неговата близост, за теб нищо ли не значат?

Предмети
Този параграф на друг език