310

„Induimini Dominum Iesum Christum“ — „Облечете се в Господ Исус Христос“, казва св. ап. Павел на римляните. — Посредством Тайнството Изповед ние се обличаме в Христос и се украсяваме с Неговите заслуги.

Препратки към Светото писание
Този параграф на друг език