315

Мечтаеш да станеш мисионер! Неудържим си като св. Франциск Ксаверий. Искаш да завладееш за Христос цяла империя. Япония ли ще бъде или Китай, Индия

ли, Русия ли…, студените народи от европейския Север или пък народите на Америка, Африка и Австралия?… — Поддържай тези пламъци в твоето сърце, тази жажда за души… Но не забравяй, че има нещо друго, което те прави истински мисионер — покорството. И въпреки че си все още далеч от онези мисионерски земи, ти работиш едновременно „тук“ и „там“. Не чувстваш ли — като св. Франциск Ксаверий — ръката ти да е изиморена от това, че си извършил толкова много кръщения?

Този параграф на друг език