304

Старай се да отделяш всеки ден няколко минути за онова благословено усамотяване, което е толкова необходимо за доброто състояние на твоя духовен живот.

Този параграф на друг език