312

Каква сила се съдържа в името ти, Господи! — Както обикновено, започнах писмото си с: „Исус да те пази!“. — Отговарят ми: „Вашето „Исус да те пази!“ в писмото Ви вече ми помогна да се избавя от не една сериозна беда. Нека Той опази и всички вас!“.

Този параграф на друг език