316

Да, ти ми казваше, че обичаш. — Добре, но колко обичаш? Обичаш ли, колкото скъперникът обича златото, майката — детето си, властолюбивият — почестите, или блудникът — своето удоволствие? — Не обичаш ли толкова? — Тогава ти не обичаш.

Този параграф на друг език