317

Колко труд полагат хората, за да защитят своите светски интереси! Мания за величие, мания за забогатяване, жажда за чувствени удоволствия. — Мъже и жени, богати и бедни, старци, възрастни, младежи, дори и деца: всички си приличат. — Ако ти и аз положим същия този труд за доброто на нашата душа, тогава вярата ни ще е жива и действена. И ще преодоляваме всички трудности в нашите апостолски начинания.

Този параграф на друг език