305

Пишеш ми: „Простодушието е много важно за християнското съвършенство. А на мен точно това ми липсва. Искам да го придобия с Неговата и с Вашата помощ“. — Ще имаш и Неговата, и моята помощ. — А ти направи това, което зависи от теб!

Предмети
Този параграф на друг език