323

Знаеш, че съществуват така наречените Евангелски съвети. Да спазваш тези съвети означава да имаш голямо сърце. — Казват, че малко хора вървели по този път. — Но мисля, че биха могли да бъдат много повече.

Предмети
Този параграф на друг език