307

Няма да е прекалено, ако наречем духовния живот „военна тактика“. — Стреми се всеки ден да воюваш на позиции, които са далеч от главните крепостни стени на твоя замък.

Врагът напада именно тези предни позиции, за да попречи: на твоето малко умъртвяване на плътските страсти, на постоянната молитва, на реда в работата, на плана, към който ежедневно се придържаш. Тогава става много трудно за него да достигне до слабо укрепените кули на твоя замък. — Но и да успее, не ще може да ти навреди.

Този параграф на друг език