313

Ти ми каза: „Както винаги, Господ ми помага безкрайно щедро, затова ще се опитам да Му отговоря, като постъпвам с повече деликатност“. И аз нямаше какво да добавя към това.

Този параграф на друг език