443

Въздържай се от отрицателна критика. Ако не можеш да похвалиш, по-добре мълчи!

Този параграф на друг език