461

Ако видя, че не следваш идеала на братската обич, за който непрестанно ти говоря, веднага ще ти припомня онези сърдечни думи на св. ап. ев. Йоан: „Filioli mei, non diligamus verbo neque lingua, sed opere et veritate!“ — „Чеда мои, да не обичаме с думи, нито с език, но с дела и истина!“.

Предмети
Препратки към Светото писание
Този параграф на друг език