451

Недей да съдиш, защото всеки разбира и вижда нещата по свой начин, като разбирането му почти винаги е крайно ограничено, а зрението — нерядко възпрепятствано от влиянието на страстта.

Освен това — както се случва с немалко модерни художници — мирогледът на някои хора е толкова субективен и болнав, че след като нахвърлят няколко произволни щрихи, искат да ни убедят, че това е нашият портрет, нашето поведение…

Колко малко струват човешките съждения! — Не съдете без преди това да сте прекарали мнението си през ситото на молитвата!

Този параграф на друг език