468

Ти си прекалено откровен. — Казваш, че малцина са хората, които истински обичат. Подаряването на износени дрехи или на дребни стотинки не е обич…

— След това с болка ми разказваш своята тъжна история.

— И ето какво бих ти казал: нека ние двамата с теб да даваме и да се раздаваме без скъперничество. Така поне на тези, които идват при нас, ще спестим твоя печален опит.

Предмети
Този параграф на друг език