457

Кой си ти, че съдиш делата на твоя предстоятел? — Tой разполага с повече данни, за да отсъди, и има повече oпит; освен това е заобиколен от уравновесени, мъдри и безпристрастни съветници; и най-вече на него е дадена една особена благодат, присъща за неговата длъжност, която му осигурява Божието водителство и Божията помощ.

Този параграф на друг език