463

Братолюбието се състои повече в това „да разбираш“, отколкото „да даваш“. — Затова, ако твой дълг е да даваш някаква преценка за хората, търси извинение за тях и винаги ще го намериш.

Този параграф на друг език