469

Поздравете… и всички с тях светии. Поздравяват ви всички светии. До всички, намиращи се в Ефес светии. До всички в Христос Исус светии, които се намират във Филипи!“…

— Колко трогателно е това, че първите християни са се обръщали един към друг с думата „светии“!

— От това следва как ти самият трябва да се отнасяш към своите ближни.

Този параграф на друг език