462

Каква сила има братолюбието! — Ако запазите братската обич помежду си, тогава дори вашата слабост ще бъде като опора, която ще ви подкрепя в изпълнението на вашия дълг: тъй както картите за игра се крепят взаимно, подпирайки се една на друга.

Този параграф на друг език