467

Книги. — Протегнах ръка като Христов бедняк и помолих да ми дадат книги. Книги, които да бъдат храна за католическия, апостолски и римски мироглед на много студенти в университета.

— Протегнах ръка като някой Христов бедняк… И получих такива разочарования!

— Господи, защо хората не разбират този вид братолюбие, което е по-ефикасно от раздаването на хляб, омесен от най-добро брашно?

Този параграф на друг език