450

Колко мъка причиняват на Бога и колко вреда нанасят на много души непочтените постъпки на хората, които са смятани за „праведници“! — И в същото време колцина могат да се осветят „благодарение“ на тях.

Този параграф на друг език