458

Сблъсъкът с царящия в света егоизъм ще ти помогне да цениш повече проявите на обич от страна на твоите близки.

Предмети
Този параграф на друг език