453

Ти недоволстваш? — Това влияе негативно на твоя дух и ако не се научиш да мълчиш, всяка нова дума ще бъде още една крачка към провала на твоето апостолско дело.

Този параграф на друг език