460

„Frater qui adjuvatur a fratre quasi civitasfirma.“ — „Брат, подпомогнат от брата, е силен като укрепен град.“

— Помисли върху това и бъди братолюбив! Това е моята неуморна препоръка.

Предмети
Препратки към Светото писание
Този параграф на друг език