448

По-лесно е да се говори, отколкото да се върши. — Ти, който имаш толкова остър като брадва език, позволи да те попитам: опитвал ли си поне веднъж да направиш „добре“ това, което според твоето „авторитетно“ мнение другите не вършат както трябва?

Този параграф на друг език