452

Стреми се да прощаваш винаги и незабавно на всекиго, който те е обидил. Защото колкото и голяма да е вредата или обидата, която са ти нанесли, Бог на теб е простил много повече.

Предмети
Този параграф на друг език