685

Бурята на гонението е полезна. — Какво се губи?… Не се губи онова, което вече е загубено. — Ако не се изтръгне едно дърво — няма буря или ураган, които да изтръгнат из корен дървото на Църквата — от него падат само сухите клони… И добре е, че падат.

Този параграф на друг език