691

Ако те е постигнало голямо изпитание или изживяваш вътрешна борба, кажи много бавно, като вникваш в смисъла на всяка дума, следната силна, мъжествена молитва:

„Да бъде, да се изпълни, да бъде винаги възхвалявана справедливата и блага Божия воля във всички неща. Амин! Амин!“.

Уверявам те, че ще придобиеш мир.

Този параграф на друг език